Kontakt

Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować na adres e-mail: konsultacje@um.lomza.pl

lub za pomocą fomularza konsultacyjnego dostępnego na stronach GIS Podlasia

 

Osoby do kontaktu w sprawie informacji merytorycznych z zakresu planowania przestrzennego :

Architekt Miejski Tomasz Walczuk

e-mail t.walczuk@um.lomza.pl  tel. (+48 86) 215 68 09,

 

Inspektor ds. architektury Jolanta Skorupska

e-mail j.skorupska@um.lomza.pl tel. (+48 86) 215 68 10

 

Osoby do kontaktu w sprawie informacji dotyczących procesu konsultacji:

Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego Ewa Sznejder

e-mail e.sznejder@um.lomza.pl tel. (+48 86) 216 24 63

 

Powrót na początek strony