Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych MPZP terenów południowo - wschodniej części Łomży

Prezydent Miasta Łomża zaprasza wszystkich mieszkańców – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, radnych, samorządowców, seniorów, rodziców z dziećmi, młodzież, studentów – do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowo – wschodniej części miasta

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezydent Miasta Łomża

zaprasza

wszystkich mieszkańców – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, radnych, samorządowców, seniorów, rodziców z dziećmi, młodzież, studentów – do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowo – wschodniej części miasta

Powrót na początek strony