Miasto Łomża przystąpiło do projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

Prezydent Łomży informuje, że Miasto przystąpiło do projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: marzec 2017 r. – grudzień 2017 r.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: http://info.miastolomza.pl/pl/konsultacje_dokumentow_planistycznych/.

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót na początek strony