63 hektary do zagospodarowania

Urząd Miejski konsultuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części Łomży. Dokument dotyczy bardzo dużego obszaru, ok. 63ha, niezagospodarowanego, a kluczowego dla rozwoju Łomży.

Obszar przylega do terenów osiedli SM Perspektywa i Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tworzących wspólnie największą i najliczniej zamieszkaną dzielnicę miasta, Południe. W tym kierunku rozwija się budownictwo wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych oraz deweloperów. Rozwija się stale zabudowa sąsiednich wsi, Zawad i Giełczyna - konsultowany obszar poprzez zabudowę połączy te miejscowości z Miastem Łomża. Dwupasmowa ulica Zawadzka, której budowa się wkrótce rozpocznie, skomunikuje centrum miasta z sąsiednimi miejscowościami i drogą w kierunku Zambrowa i Warszawy.

Na terenie obszaru konsultowanego mieszka obecnie ok. 30 osób, zabudowa powstaje w sposób rozproszony, chaotyczny i niekontrolowany, w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. Nieruchomości rolne ma na tym terenie 105 właścicieli. Przewiduje się, na podstawie zapisów Studium, że w przeciągu najbliższych kilku-kilkunastu lat zamieszka tam 3-5 tys. osób.

 

Powrót na początek strony