Zespół koorygujący

Zespół Koordynujący powoływany jest zarządzeniem Prezydent Miasta do każdego budżetu obywatelskiego na dany rok.

Zespół Koordynujący powoływany jest zarządzeniem Prezydent Miasta do każdego budżetu obywatelskiego na dany rok.

Zespół odpowiada za wdrożenie oraz realizację budżetu obywatelskiego, jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta.

Zespół w szczególności:

  • odpowiada za koordynację prac przy wyborze zadań do budżetu obywatelskiego
  • ustala ostateczną listę zadań budżetu obywatelskiego
  • jest uprawniony do dokonywania przeniesień środków pieniężnych w ramach budżetu obywatelskiego
  • zatwierdza raport końcowy z wykonanego budżetu

  Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego w skład Zespołu Koordynującego wchodzą:

  • przedstawiciel Prezydenta Miasta,
  • radni – w liczbie 3,
  • przedstawiciele Rad Osiedli – w liczbie 6, po dwóch z każdej strefy
  • pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży – w liczbie 6.
Powrót na początek strony