Zasady głosowania

Głosowanie odbywa się w dniach 18 września - 6 października

Głosowanie odbywa się w dniach 18 września - 6 października poprzez:

  • włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
  • wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Miasta Łomża,
  • przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Łomży karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży),
  • przesłanie na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl. wypełnionej, zeskanowanej karty do głosowania.

Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie trzy zadania z inicjatyw obywatelskich w 3 strefach oraz na jedno zadanie zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. W razie wyboru więcej niż trzech zadań, w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Głosowanie odbywa się w:

  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter.
  • Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
  • Budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15
  • mobilnym punkcie w autobusach MPK
Powrót na początek strony