Weryfikacja pomysłów czyli co sprawdzają wydziały merytoryczne

Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:
•    Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
•    Obiektywną możliwość realizacji
•    Szacunkowy koszt zadania
•    Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność z planami inwestycyjnymi Miasta


Nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 150 000 zł., a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.
 Urzędnicy weryfikują zgłoszone zadania przy pomocy karta oceny formalnej.

Powrót na początek strony