II edycja 2015

Miejsca do grillowania z grillami, ławkami, stołami.


Miejsce: Bulwary Łomżyńskie
Koszt: 60 000 zł
Autor pomysłu: Krzysztof Staniórski
Opis zadania:

W Łomży nie było do tej pory wyznaczonych miejsc do grillowania dla osób, którzy w letnie gorące dni, jak i zimowe popołudnia nie mają możliwości wyjazdu na działkę czy poza miasto. Pierwsze takie miejsce powstało na nadnarwiańskich bulwarach. Nad rzeką zamontowano grille i grillowędzarnię, staneły wiaty i stoły z ławkami. Grillować można cały rok. Inwestycja z pewnością uatrakcyjniła ofertę rekreacyjną miasta, a poprzez swoje położenie wpisała się naturalnie w ofertę turystyczną bulwarów łomżyńskich.

Place zabaw na starym mieście.

Koszt: 87 628,89 zł
Autor pomysłu: Andrzej Modzelewski

Przy blokach w pobliżu Starego Rynku (ul. Kaznodziejska 2, Dworna 35) urządzone zostały dwa place zabaw dzieci. Zamontowane zostały zestawy urządzeń, na których jednocześnie może bawić się kilkunastu malców. Dotychczas istniejące place, budowane w latach 70-tych, były zniszczone i zdewastowane. Nowe miejsca zabawy i odpoczynku poprawiły znacznie wizerunek tej okolicy i polepszyły komfort życia jej mieszkańców. Place zabaw spełniają wiele bardzo ważnych funkcji: zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni, stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności.

 

Remont kapitalny ulicy Jana z Kolna.

Koszt: 129 913,41 zł
Autor pomysłu: Andrzej Podsiadło

Ulica Jana z Kolna, łącząca ul. Dworną z ul. Senatorską, stanowi przejście i przejazd na Bulwary z ul. Rybaki. Należy do Starówki i jest przejściem do Kościoła Sióstr Benedyktynek. Kierowcy korzystają z przejazdu przez ul. Jana z Kolna celem uniknięcia „wąskiego gardła” na ul. Senatorskiej. Remont ul. Jana z Kolna stworzył dodatkowe miejsca parkingowe dla personelu i uczniów III LO przy ul. Senatorskiej. Remont poprawił estetykę Starówki i otoczenia kościoła, gdzie przyjeżdża wiele zagranicznych wycieczek.

IMG_0716

 

Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Polowej.

Miejsce: Polowa 53 A
Koszt (plan): 60 000 zł
Autor pomysłu: Piotr Góralczyk

Siłownia na świerzym powietrzu przy ul. Polowej jest doskonałym przykładem dobrego wykorzystania przestrzeni miejskiej i przystosowania jej do potrzeb mieszkańców. Na niewielkim placu udało sie zaplanować aktakcyny zestawu urządzeń do ćwiczeń. Miejsce aktywności powstało przy ul. Polowej 53A, ale służy mieszkańcom całego osiedla. Dzięki budowie siłowni na świeżym powietrzu zmienił się wizerunek okolicy, ale przede wszystkim stworzone zostały warunki do poprawy stylu życia mieszkańców, ich zdrowia i kondycji fizycznej.

SIłownia

 

Fitness na Bawełnie.

Miejsce: ul. Wojska Polskiego 161 a
Koszt: 32 349 zł
Autor pomysłu: Katarzyna Rutkowska

Siłownia zewnętrzna powstała przy bloku Wojska Polskiego 161A. Zamontowane zostały tam urządzenia, z których korzystają osoby starsze, ale także młodzież z „Bawełny” (4 bloki mieszkalne) oraz osiedla „Maria”. Siłownia zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja rozwiązuje istotny problemu braku dostępu mieszkańców tej części miasta do podobnych miejsc ćwiczeń, oddalonych od „Bawełny” o kilka kilometrów.

IMG_0755

 

Skwerek na Łomżycy.

Koszt: 86 500 zł
Autor pomysłu: Sebastian Chrzanowski, Piotr Serdyński

To kolejna bardzo ważna inwestycja poprawiająca jakość życia mieszkańców Łomżycy. Przy ul. Wojska Polskiego/Studencka wyremontowany został fragment chodnika, a teren zagospodarowany na wzór parku, skweru. Mieszkańcy mogą wyjść na spacer, odpocząć.

IMG_0742

 

Trakt pieszo-rowerowy.

Koszt: 149 998,50 zł
Autor pomysłu: Dariusz Domasiewicz

Przez osiedle „Młodych” położone na Łomżycy przebiega pas zieleni długości ok. 900 m. W połowie tego pasa znajduje się plac zabaw. Budowa traktu pieszo-rowerowego od ulicy Obrońców Łomży do ulicy Przyjaźni wraz z chodnikiem przebiegającym przy placu zabaw przy ul. Przytulnej sprawiła, że z tego pięknego miejsca mogą korzystać mieszkańcy Łomżycy oraz dzieci z Przedszkola nr 1, w sąsiedztwie którego inwestycja ma swój początek.

IMG_0736

 

Rewitalizacja parku położonego pomiędzy ulicami Prusa, Reymonta i Bema – II etap.

Koszt: 135 600 zł
Autor pomysłu: Grażyna Czajkowska

W 2014 roku w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęto rewitalizację parku, tj. wymianę nawierzchni głównych alejek, tworząc ciąg pieszo-rowerowy. Mieszkańcy Łomży poruszający się po parku są bardzo zadowoleni z rozpoczętego procesu przywracania tego miejsca do użytkowania, dlatego pojawił się pomysł na kontynuację zadania w 2015 roku. Wymienione zostały nawierzchnie wszystkich pozostałych chodników łączących alejki i place oraz latarnie parkowe. Przy traktach pojawiły się nowe ławki. Zwiększyła się znacznie atrakcyjność tego rejonu miasta, mieszkańcy zyskali miejsce do przyjemnego odpoczynku.

IMG_0808 IMG_0806

 

Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14.

Remont chodnika przy ul. Śniadeckiego.

Koszt: 65 507 zł
Autor pomysłu: Jan Rybakiewicz

Nawierzchnia ulicy i chodników przy ul. Śniadeckiego przy blokach nr 1, 2, 4, 6, 7 została wyremontowana w ramach budżetu miasta w 2013 r. Teraz dzięki oszczędnościom z poprzednich zadań udało się wyremontować chodniki przy blokach nr 6,8,9,10,12. Inwestycja ta cieszy tym bardziej, że ulica Śniadeckiego to rejon w bezpośrednim położeniu „strzelnicy” i cmentarza komunalnego, gdzie jest duży ruch pieszych.

Powrót na początek strony