Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Po raz pierwszy w naszym mieście możecie zgłaszać pomysły w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszonym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która dotyczy młodzieży.

Inicjatywa może dotyczyć:

  • budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej
  • działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Kwota przeznaczona na zadania w ramach MBO 2018 to 100.000 zł

Powrót na początek strony