Co to jest Budżet Obywatelski?

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Budżet obywatelski jest realizowany w Łomży już po raz piąty. Poprzednie jego edycje zakończyły się sukcesem. Udało się zrealizować wiele pomysłów łomżyniaków: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska. Przestrzeń miejską wypełniły nowe, bezpieczne chodniki
i parkingi. Mieszkańcy Łomży pokazali, że są w stanie nie tylko dostrzec własne problemy
i potrzeby, ale także wykazać się inicjatywą i wziąć sprawy w swoje ręce. Liczymy na to, że
i tym razem będzie podobnie!

Czym jest budżet obywatelski?
To kwota w budżecie miasta, o której przeznaczeniu zadecydują nie radni, ale sami Mieszkańcy Łomży, którzy przecież najlepiej wiedzą, czego im potrzeba!

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018.

  • Tradycyjnie Łomża została podzielona na 3 strefy: Południe, Centrum i Łomżycę. Każda z nich otrzyma 25 proc. całości ustalonej kwoty. Pozostałe 25 proc. stanowi rezerwę, która zostanie rozdzielona przez Zespół Koordynujący zachowując kolejność wynikającą z głosowania Mieszkańców oraz w miarę możliwości, starając się podzielić środki w równym stopniu dla każdej ze strefy.
  • Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inwestycje, a więc budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej.
  • Swój pomysł może zgłosić każdy Mieszkaniec Łomży.

Uwaga!

W tym roku po raz pierwszy można zgłaszać działania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Powrót na początek strony